miércoles, 10 de diciembre de 2014

ELKARTASUNA KLASEAN

Zer da Elkartasuna?

Elkartasun hitzak berak esaten duen bezala, pertsonen  arteko erlazioak sendotzea eta itun sozialak lortzea du helburu. Honi buruz ideia desberdinak ageri dira, kontra eta alde daudenak:

Batzuen ustez ikaskuntza ariketan ikasleen artean sortzen diren erlazioak bigarren mailako influentzia dute, batzueta nekagarria eta zitala izatera heltzeraino eskolaren errendimenduan. Ikuspuntu honen arabera, interakzioa irakasle-ikasleen artekoa izan behar da, irakasleak informazio trasmititzen duena izanik eta ikaslea hau jasotzen duena. Ikasle-ikasleen arteko erlazioak klaseko jarrerak desorekatzen ditu eta horrekin batera lan indibiduala eta irakasle-ikasleen arteko interakzioa eragozten du.

Baina, gaur egun badaude probak zihurtatzen dutenak ikasleen arteko interakzioa ez dela faktore mespretxagarritzat hartu behar eta gainera, heziketa-helburuen lorpenetan garrantzi handia duela. Ikerketa batzuk egiaztatzen dute ikasleen arteko erlazioak eragina dutela hauen artean: sozializazio prozesuan, gaitasun lorpenetan, trebetasun sozialetan, agresibitatearen kontrolean, arauak onartzeko erreztasunean, egozentrismoa gainditzean, eskolako errendimenduan, etab.

Nola lortu?

Hezkuntzan hiru gizarte-erakunde zehazten dira: kooperatiboa, lehiakorra eta indibidualista.
Bakoitzak helburu propio batzuk ditu:

· Kooperatibak. Ikasleen helburuak elkar lotuta daude. Bakoitzak bere helburuak lortzen ditu  baldin  eta  taldekoek helburu horiek eskuratzen badituzte. Bakoitzak lortzen dituen helburuak taldeko beste guztientzat onuragarriak izango dira. Partaide bakoitza lortzen dituen sariak taldeko lanaren emaitzei proportzionalak dira.

· Lehiakorrak. Ikasleen helburuak era baztertzailean erlazionatuta daude: ikasle batek nahi dituen helburuak lortzeko besteek euren helburuetan porrot egin behar dute. Taldeko kide batek gehienezko saria lortuko du eta bitartean besteek, sari txikiagoak.

· Indibidualista. Ikasleek lortu nahi dituzten helburuetan erlaziorik ez. Bakarka onuragarriak diren emaitzak bilatzen dira, besteen emaitzak garrantzirik gabekoak izanez. Sariatuak izango dira lan pertsonalagatik.

Ikaskuntza kooperatiboen esperientziak ikaskideen arteko elrazioak, arreta, errespetua, begikortasuna, adeitasuna eta elkarlaguntza bultzatzen dute lehiakorrekin eta indibidualistekin konparatuta. Jarrera positibo hauek eragina dute irakasleengan eta eskolako instituzioetan. Gainera, kooperatibak hobeagoak dira errendimenduari eta emankortasunari dagokionez. Beraz, elkartasuna lantzeko egokiena ikaskuntza kooperatiboa da.


iturriak:

(Coll. C., Infancia y Aprendizaje1984, 27/28, 119-138, "Estructura grupal, interaccion entre  alumnos y aprendizaje escolar", Universidad de Barcelona)

No hay comentarios:

Publicar un comentario